ADVENTURE IN A STUNNING COASTAL SETTING

Exploring the North Sea

Kayak_3

Bakgrund

Vi, Örjan o Lars, är två vänner sen tonåren som börjat paddla kajak på äldre dar. 2019 bestämde vi oss för ett längre gemensamt paddlingsprojekt. Vi skulle paddla runt Gotland. Ön mitt i Östersjön. Eftersom vi saknade större erfarenhet av havspaddling delade vi in turen i fyra etapper. Med noggranna förberedelser och en fullpackad dubbelkajak gav vi oss av. Varje sommar under fyra år paddlade vi en delsträcka. Vi tog god tid på oss, följde den vackra kusten och strandade vid behov. Vädrets makter, vår ork och lust fick avgöra dagsetappernas längd. Vi övernattade i tält på de mest underbara platser. Upplevelserna av havet var skiftande och överväldigande. Ibland låg det kristallklara vattnet spegelblankt. Andra gånger befann vi oss bland rytande höga vågor. Några gånger kom vi in i områden med grötig stinkande algblomning. Glädjen och tillfredsställelsen av det gemensamma äventyret gav oss energi och motivation att fortsätta paddla år efter år. När ön väl var rundad hade tankar på ett nytt mer omfattande kajakprojekt börjat ta form. 

Östersjön är världens mest förorenade innanhav. Hela ekosystemet hotas av kollaps. Föroreningar och övergödning av havet sprider sig allt mer. Stora delar av Östersjön är drabbat av bottendöd pga syrebrist. Många fiskarter och delar av växtligheten har svårt att överleva. Det här är en verklighet som många organisationer nu arbetar för att dokumentera, förändra och förbättra.

Precis som många andra, som är medvetna om vår gemensamma miljöproblematik, frågade vi oss vad vi som två pensionärer kunde göra. Nio länder har kuststräckor som gränsar mot Östersjön. Alla invånare i dessa länder delar naturligtvis ansvaret för havets kvalitet. Vi delar också förmånen att leva vid världens största innanhav och kan alla bidra till att rädda den hotade havsmiljön. Var och en efter bästa förmåga. Att paddla kajak är för oss ett sätt att vara så nära havet vi kan. Här kan vi känna naturens storhet o havets krafter inpå bara skinnet. Vi är inte politiker, inte marinbiologer eller forskare, inte finansiärer, inte egentliga klimataktivister men vill ändå på något sätt bidra till att låta Östersjön leva. Frågan är vad vi kan göra utifrån våra egna förutsättningar?

Vart-arbete-scaled-1_Edit
13487_3x2

Idé

Tanken som slog rot under paddlingsturerna runt Gotland var att försöka väcka än mer uppmärksamhet kring allvaret med hoten mot Östersjön. Frågan var bara hur? Svaret blev “Vi paddlar helt enkelt kajak runt hela Östersjön!” Vi tänkte att två pensionärer som riskerar livet i havet kommer säkert att uppmärksammas i media. Ganska omgående insåg vi att ensamma skulle vi inte ro projektet i hamn.
 

Samverkan och gemensamma insatser från alla berörda parter runt innanhavet blev ledord. Frihet, glädje och gemenskap drivkraften. Vi har alltså inte direkt några nya fakta att dela med oss av. Det får miljöorganisationer, forskare och andra hjälpa till med. Istället hoppas vi engagera kajakpaddlare i alla åldrar som vill göra vad de kan för att bidra till att rädda vår gemensamma havsmiljö.

3-Kayak
3-Kayak-1
1-Kayak-1

Genomförande

Inledningsvis är tanken att vi paddlar mellan alla Östersjöländer. Vi skapar ett symboliskt band över landsgränserna. Runt Östersjön. Just nu är det nog problematiskt att korsa gränserna mot Ryssland men vi tänker positivt. Allt ändrar sig. Med tiden ansluter säkert många kajakare som uppskattar vårt gemensamma hav. Alla kan paddla den delsträcka som ligger närmast till hands eller lockar mest. Till sist blir vi förhoppningsvis ett helt gäng kajakpaddlare från alla grannländer som sluter cirkeln runt havet tillsammans. Tanken är att förena nytta med nöje. Vi möts, knyter kontakter, delar upplevelser, sprider information och har trevligt. Det är garanterat kul att paddla tillsammans!

I förlängningen ser vi också paddlingen som ett gemensamt fredsprojekt där även våra ryska vänner ingår. En slags manifestation för Östersjön ochår samhörighet! Vi hoppas på en aktion som kan bidra till att förena, inte splittra, alla oss som delar livsmiljön kring vårt innanhav. Kayak Together around the Baltic Sea. Vi paddlar för miljömedvetande, gemenskap och fred. Rock around the clock.

Start

Vi kommer inte att kunna dra igång projektet helt själva. Som vi gjorde med paddlingen runt Gotland. Det här bygger på samverkan från start. Vi behöver hjälp och stöd från många fler. Det är en hel del som behöver planeras och kommuniceras. En hemsida ska byggas och kanske kan vi så småningom få till en app som underlättar genomförandet. Vi har börjat med att kontakta o berätta om idén för några av våra närmsta vänner och ska nu bilda en projektgrupp. Tillsammans ska vi upprätta en projekt- och tidplan, fördela arbetsuppgifter och ansvarsområden. Kajak-klubbar och miljöorganisationer ska informeras. Själva kajakpaddlingen på havet är dock i främsta fokus. Etapp ett går över gränsen mellan Sverige och Finland, kring midsommar 2023. Det är bara att köra igång. Häng med!

Initiativtagare 

Örjan Kriström och Lars Rydén.

Potentiella deltagare/
Samarbetspartners/
Intresseorganisationer

Alla intresserade kajakpaddlare i alla länder som gränsar mot Östersjön. Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. 

Kajakklubbar stationerade runt Östersjön kommer kunna fungera som koordinatorer och informationsspridare.

Kayak_organisationer_svg